Adres:

PPHU TBC

ul. Jutrzenki 6

83-050 Lisewiec

Płatności:

mBank     12 1140 2004 0000 3702 4256 4891


Płatności elektoniczne kartą i telefonem


Kontakt*:

tel. 510-272-423 lub 608-450-940

E-mail: poczta[MAŁPKA]fotogosia[KROPKA]pl

*Nie wyrażamy zgody na pobieranie, gromadzenie i przetwarzanie naszych danych kontaktowych w celach handlowych i marketingowych.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych artykuł 32.1. podpunkt 8 daje prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art.23 ust.1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania jej danych osobowych innemu administratorowi danych. W artykule 32. 2 Ustawy wyraźnie ustawodawca stwierdza, iż administrator danych zaprzestaje przetwarzania kwestionowanych danych. Natomiast zgodnie z artykułem 32.3 w razie wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust.1 pkt 8 dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne.